Hakkımızda

OKED Okulöncesi Eğitim kurumları Derneği
Şubat 2010 tarihinde 41 Okulöncesieğitim kurumunun biraraya gelerek oluşturduğu OKEP (Okulöncesi Eğitim Kurumları Platformu),Ocak 2014 tarihinde dernekleşerek OKED (Okulöncesi Eğitim Kurumları Derneği) adını almıştır.” Her çocuk bir Dünyadır..Her aile Özeldir..Her öğretmen Özeldir..” düşüncesi ve yüreğiyle yola çıkan çocuk dünyasından bakabilen,çocuğun ve ailenin yararını gözeten, okulöncesi eğitim kurumu yöneticisi, eğitmeni,pedagog,psikolog ve çocuk dostu gönüllülerinden oluşmakta olan Derneğimiz.. çocukların yararı göz önünde bulundurularak, gelişimlerine, kişiliklerinin oluşmasına, evrensel insan hakları çerçevesinde fırsat eşitliği sunulmasına, okul öncesi eğitimde eğitim-öğretim ve öğretmen kalitesinin yükseltilmesi, nitelikli insan yetiştirilmesi, sağlıklı aile yapısının desteklenmesi, çocuk gelişiminin aile okul ve çevre üçgeninin iş birliği ile hayat bulması için çalışmalar yapmak,evrensel çocuk hakları ve insan hakları çerçevesinde çocuk ve ailenin haklarını koruyarak desteklenmesi, bu alanlardaki ulusal ve uluslararası politikaların oluşması ve uygulanmasında etkin rol üstlenmeyi hedeflemektedir. Okulöncesi eğitim kurumları arasında iletişim,işbirliği zemini oluşturmak,okulöncesi eğitimin çocuk ve aile açısından yararına yönelik bilinç oluşturmak,okulöncesi eğitimde kaliteyi arttırmaya yönelik anne babalara yönelik eğitim seminerleri düzenleyerek sağlıklı aile yapını desteklemek,okulöncesi öğretmenlerinin yeni yaklaşım ve stratejiler hakkında bilgilendirmeye yönelik hizmetiçi eğitim seminerleri düzenlemek,bilgi, belge ,arşiv oluşturarak,OKED çalışmalarını aylık yıllık katalog,internet,web aracılığı ile OKED tarafından yapılan sosyo kültürel etkinlikler ve çalışmaları duyurmak.Kurulma aşamasındaki okulöncesi eğitim kurumlarının çalışmalarına destek vermek.Aynı amaçla hizmet eden ulusal ve uluslarasaı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

OKED in iş birliği yaptığı Kurum ve Kuruluşlar:
GİKAP "Gökkuşağı İstanbul Kadın Platformu" üyesidir.
STKÇOGEP "Siviltoplum kuruluşu Çocuk ve Genç Platformu" katılımcısıdır.  TURAP " Türkiye Aile Platformu" katılımcısıdır. 
İKADDER in hazırlamış olduğu Ailemiz- P Projesinde katılımcı ve destekçi olarak görev almaktadır. Hedef kitlesinin Medya izleme duyarlılıklarının geliştirilmesi OKEDiçin önemli bir hedeftir. OKED TURAB ın sosyal Projeler ve Eğitim komisyonu üyesidir.OKED in kurulduğu günden beri başarıyla yürüttüğü çeşitli vakıf ve derneklerden yardım alan yoksul aile çocuklarının eğitimini içeren "Bilgin çekirdekler" çocuk eğitimi Programınında aktif uygulayıcısıdır. Programın uygulanmasında HİKDE, HEKVA, İKADDER ile OKED iş birliği yapmaktadır.

 Sayfa Kategorisi: Kurumsal
 
OKED Üyesi Anaokulu Kurumları

 

 

 
Ortak Projeler
 
HABERLER
 
 
Saat