Amacımız

 

Dernek, çocuk yararını göz önünde bulundurarak, çocukların gelişmelerine, kişiliklerinin oluşmasına, öz değerlerini meleke haline getirmelerine, evrensel insan hakları çerçevesinde fırsat eşitliği sunulmasına, okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması, eğitim-öğretim ve öğretmen kalitesinin yükseltilmesi, nitelikli insan yetiştirilmesi, sağlıklı aile yapısının desteklenmesi, çocuk gelişiminin aile, okul ve çevre üçgeninin işbirliğiyle hayat bulması için çalışmalar yapmak, bu alanlardaki ulusal ve uluslararası politikaların oluşması ve uygulanmasında etkin rol üstlenmek amacı ile kurulmuştur.

 Sayfa Kategorisi: Kurumsal
 
OKED Üyesi Anaokulu Kurumları

 

 

 
Ortak Projeler
 
HABERLER
 
 
Saat